Wij hebben een nieuw cookie beleid gepubliceerd, zodat u begrijpt hoe wij gebruik maken van cookies op deze site. Meer informatie

ICAS Nederland is a leading local provider of Employee Assistance Programmes

Through our global network of ICAS and partner offices, we cover over 50 countries worldwide

Kernwaarden

ICAS Nederland is gedreven door het verlangen van betekenis te zijn voor het geluk van mensen zowel in werk als privé. We geloven in de kracht van onze kernwaarden om vanuit deze basis uitstekende dienstverlening te bieden aan onze klanten en hun mensen. 

Hieruit volgt dat het de intentie van ICAS Nederland is om Nederlands meest gerepecteerde, organisatie gefocuste dienstverlener van werknemers ondersteuning te zijn. 

 

Teamwork

We werken vanuit eigen specialismen intensief met elkaar samen om organisaties de hoogste kwaliteit te kunnen bieden. Want het geheel is meer dan de som der delen. Wat zijn onze krachten en hoe kunnen we elkaar nog verder versterken?

Professionaliteit

We hanteren de hoogste ethische en professionele standaarden van onze beroepsgroep(en). We evalueren regelmatig ons handelen en onze processen in het licht van de kwaliteitsnormen en standaards.

Gepassioneerde betrokkenheid

Wij zijn passievolle en authentieke professionals, recht door zee, gericht op mensen in beweging te brengen. We zijn trots op wat we doen en de resultaten die we hiermee bereiken. Wij gaan niet zo snel iets uit de weg en aarzelen niet om onze clienten (altijd met een beetje humor) krachtig uit te dagen. 

Integriteit

We doen wat we zeggen en komen onze beloften en afspraken altijd na. Wij respecteren en beschermen de aan onze toevertrouwde vertrouwelijke informatie. We werken zorgvuldig volgens de ethische regels en procedures van ICAS International. 

ICAS Lifestyle

Het online
gezondheidsportaal
met nuttige
informatie
en advies